Arbeidsongevallen

In België bent u als ondernemer wettelijk verplicht om een verzekering Arbeidsongevallen af te sluiten als uw onderneming personeel in dienst heeft. Wanneer één van uw werknemers tijdens de uitoefening van zijn beroep of op de weg van en naar het werk een ongeval heeft, zal deze polis tussenkomen.
 

Waar heeft uw werknemer recht op bij een arbeids(weg)ongeval:

 • Een tegemoetkoming in de medische kosten en verplaatsingsonkosten.
 • Een schadevergoeding voor tijdelijke en / of blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • Bij overlijden worden de begrafeniskosten vergoed en hebben de nabestaanden van het gezin recht op een rente.

Deze vergoedingen worden berekend op basis van het geplafonneerde basisloon van het slachtoffer.
 

Bijkomende waarborgen voor uw werknemers:

 • Dekking van het bovenwettelijke deel van het loon (bovenwettelijke dekking)
  Deze optie is bestemd voor personeelsleden die u wilt belonen en van wie het inkomen hoger ligt dan het wettelijke maximum.
  De vergoeding wordt berekend op basis van het bovenwettelijke deel d.w.z. het deel van het loon dat het wettelijke maximum overschrijdt.
 • Dekking van ongevallen in het privé leven
  Op deze manier hebben uw personeelsleden zicht op een maximale inkomensgarantie.

 

Bijkomende waarborgen voor u als zaakvoerder:

 • Dekking van het gewaarborgd loon
  Deze dekking voorziet in een tussenkomst in de werkgeverslasten en/of -bijdragen die u dient te betalen tijdens de periode van het gewaarborgd loon van uw personeel n.a.v. hun arbeidsongeschiktheid.
 • Persoonlijke ongevallen voor de zaakvoerder
  De wettelijke verplichting geldt alleen voor uw personeel maar als zaakvoerder moet u natuurlijk ook aan uw bescherming denken. Lees hier meer over in onze rubriek van “Gewaarborgd Inkomen” of “Ongevallen”.

 

Aanvullende uitbreidingen per volledige personeelscategorie:

 • Uitbreiding van het begrip ‘echtgenoot’ tot de wettelijke samenwonende partner.
 • Thuiswerk: het slachtoffer geniet de wettelijke dekking zelfs indien hij niet kan aantonen dat de feiten zich tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst hebben voorgedaan.
 • Volledige dekking bij een tijdelijke opdracht in het buitenland.
 • Door de werkgever georganiseerd sportief, sociaal of cultureel evenement: Het slachtoffer geniet de wettelijke dekking zelfs als het ongeval - tijdens of op de weg naar of van het evenement - niet als arbeidsongeval of arbeidswegongeval erkend wordt.