Architecten

Als architect bent u door de wet Laruelle van 15 februari 2006 verplicht om een beroepsverzekering af te sluiten die uw burgerlijke aansprakelijkheid met inbegrip van uw tienjarige aansprakelijkheid verzekert.
De polis “burgerlijke aansprakelijkheid architect” voldoet aan al uw eisen opdat u in alle rust uw bouwplannen verder kan uittekenen zonder zorgen.

Sterke punten:

  • Goedkopere premies voor jonge architecten
  • Wij voorzien geen standaard premievoet, maar een berekeningsmethode op maat van uw bureau.
  • U krijgt gratis juridische assistentie door gespecialiseerde juristen.
  • U kunt ook uw buitenlandse projecten in uw polis laten meeverzekeren.
  • U kunt u laten verzekeren aan hogere kapitalen ofwel in uw jaarpolis ofwel via een afzonderlijke polis "Enige Werf".
  • U kunt afzonderlijke premievoeten laten opnemen voor uw beroepsactiviteiten die minder risicovol zijn (bv. interieurarchitectuur, adviezen zonder uitvoering).
  • Uw aanbestedingsadviezen zijn gewaarborgd voor de volle dekking na een gratis advies door de verzekeringsmaatschappij (u hoeft zelf geen advocaat te bekostigen).