RIZIV polis

Gebruik een RIZIV-contract voor uw aanvullend pensioen!

Wist u dat u als geconventioneerd zorgverstrekker zeer voordelig een aanvullend pensioen kan opbouwen met een RIZIV-contract? U heeft namelijk recht op een groot sociaal voordeel waarbij u wettelijk verplicht bent om dit bedrag te gebruiken voor een pensioen spaarplan of een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

U hoeft daar slechts twee dingen voor te doen:

 1. Jaarlijks een aanvraag tot tussenkomst indienen bij het RIZIV
 2. Een RIZIV-contract afsluiten.
   

Voor wie?

 • geconventioneerd arts
 • geconventioneerd tandarts
 • geconventioneerd apotheker
 • geconventioneerd logopedist
 • geconventioneerd kinesitherapeut
 • geconventioneerd zelfstandig verpleegkundige

Tegelijkertijd kan u via een aanvullende waarborg ook voor een bijkomend kapitaal zorgen voor uw naaste familie, indien u vóór uw pensionering zou overlijden. Daarnaast kan u ook opteren om uw financiële stabiliteit te vergroten en u te beschermen tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.
 

Waarvoor staat het RIZIV-contract?

 • Een ruim aanvullend pensioen
 • Zeer gunstig fiscaal regime
 • Mooie gewaarborgde intrestvoet
 • Een kapitaal bij overlijden
 • Als bijkomende waarborg een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid
 • Solidariteitsuitkeringen bij:
  • arbeidsongeschiktheid
  • moederschap
  • overlijden

Het verzekeringscontract wordt volledig gefinancierd door de RIZIV-tussenkomst, zonder dat u enige bijdrage moet betalen. De RIZIV-tussenkomst wordt rechtstreeks door het RIZIV aan uw verzekeraar gestort: Ze wordt bijgevolg noch bij uw inkomsten gevoegd, noch ervan afgetrokken.
U hoeft er zich dus helemaal niet mee bezig te houden!

Nog een bijkomend voordeel:

U kunt het RIZIV-contract ook als inpandgeving of voorschot gebruiken voor het verwerven van vastgoed.
Contacteer ons voor meer informatie over dit zeer voordelige pensioencontract.