Evenement

Een ongelukje tijdens een bijeenkomst is snel gebeurd. Het slachtoffer is meestal snel aangeduid, maar wie is hiervoor aansprakelijk?
Wanneer u een evenement organiseert, bent u aansprakelijk voor de mogelijke ongevallen die zich kunnen voordoen. Om u te beschermen tegen financiële katers als gevolg van zo’n ongeval, adviseren wij u een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Evenementen af te sluiten.
Of u het evenement organiseert als particulier of als vereniging, in beide gevallen doet u er goed aan deze verzekering af te sluiten. Deze evenementenverzekering dekt de aansprakelijkheid van de organisator, de vereniging en haar al dan niet vrijwillige medewerkers indien er een fout gemaakt zou worden die schade berokkent aan derden in het kader van de verzekerde activiteiten.

Zowel de aangerichte schade bij het opstellen of afbreken van het evenement, als tijdens het evenement zelf zijn gedekt.

Een evenement kan zich voordoen in verschillende hoedanigheden:

 • culturele activiteiten
 • tentoonstellingen
 • congressen
 • concerten
 • fuiven
 • workshops
 • sportevenementen
 • markten
 • kermissen
 • buurtfeesten

Om in het verzekeringsjargon te spreken van een evenement dient het een tijdelijk karakter te hebben en voor het publiek toegankelijk te zijn.


Enkele voorbeelden:

 • Bij een buurtfeest zakt een tent in elkaar en zijn er enkele lichtgewonden.
 • Bij het opstellen van een tentoonstelling maakt u tijdens het binnendragen van een kunstwerk een kras op een vlakbij geparkeerde wagen.
 • Tijdens een lokale voetbalwedstrijd geraakt een toeschouwer die achter de goal stond gewond.