Beleggen

Risicobeheersing

Wenst u extra gemoedsrust door risicobeheersing in te bouwen in uw portefeuille?
Ook daar werd aan gedacht.

 

Gespreid instappen

Het beste ogenblik om te beleggen is moeilijk te voorspellen. Deze formule geeft u de mogelijkheid om geleidelijk aan in te stappen volgens een vooraf bepaalde frequentie in uw gekozen fonds(en). U kiest zelf de frequentie en de start- en einddatum van deze formule.

Dynamische Stop Loss

Wilt u uw gemoedsrust verzekeren en uw spaargeld beschermen tegen dalingen van de waarde van het gekozen fonds? Met deze beschermingsformule wordt uw investering automatisch naar een cashfonds getransfereerd vanaf een bepaalde daling t.o.v. de hoogste koers. U bepaalt zelf het niveau tussen -10%,  -15%, -20%, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatisch herbeleggen

Na de uitvoering van de Dynamische Stop Loss wordt uw investering belegd in het Cashfonds. Via de automatische herbeleggen optie wordt uw geld na een Stop Loss stap voor stap geherinvesteerd.

Save Gains

Dankzij deze formule profiteert u van de stijgingen van de waarde van uw gekozen fonds(en) en stelt u uw winsten veilig. De meerwaarde die een fonds behaalt, wordt automatisch en kosteloos naar een ander fonds overgedragen zodra ze een vooraf bepaalde drempel bereikt of overschrijdt.

Rebalancing

Wilt u tijdens de volledige duur van uw belegging een portefeuille spreiding behouden die u vooraf verkiest? Met deze formule bepaalt u een referentiespreiding tussen de gekozen fondsen. De spreiding zal op regelmatige tijdstippen worden aangepast zodra er een afwijking van de referentiespreiding wordt vastgesteld. Op die manier blijft u altijd voor hetzelfde percentage geïnvesteerd in de door u gekozen fondsen.
 

Deze mogelijkheden samen bieden u extra gemoedsrust.