Uw Brandverzekering

Op de schouders van de bedrijfsleider rusten belangrijke verantwoordelijkheden. Als goede ondernemer weet u dat bepaalde risico’s eigen zijn aan het ondernemingsleven. Zo probeert u de risico’s maximaal te beperken en een goede brandverzekering is hier primordiaal.

‘Ieder zijn vak’ betekent vanzelfsprekend ook ‘ieder zijn verzekeringsbehoefte’. Wij hebben ons in de verschillende sectoren verdiept om zo iedere verzekeringsbehoefte te bepalen en oplossingen te ontwikkelen die ervoor zorgen dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Wij streven ernaar u een volledige en flexibele bescherming aan te bieden dat aanpasbaar en bovendien eenvoudig in gebruik is.

Afhankelijk van de grote en werking van uw onderneming, uw activiteiten en de samenstelling der bedrijfsgebouwen stellen wij u een brandverzekering op maat voor met de vereiste bijkomende dekkingen.

Schade aan uw bedrijfspand of diefstal kan rampzalige gevolgen hebben. De beschadiging van professioneel of bedrijfsmaterieel kan het voortbestaan van uw onderneming ernstig in gevaar brengen.
Uw brandverzekering biedt in dergelijke gevallen de optimale oplossing voor u.

 

Enkele basiswaarborgen:

 • Onroerende beschadiging, vandalisme en kwaadwilligheid aan het gebouw
 • Natuurrampen (overstroming of overlopen of opstuwen van openbare riolen):
 • Schade door temperatuurwijziging aan gedekt koopwaar
 • Waterschade aan koopwaar
 • Wegvloeiing van water uit huishoudtoestellen of sanitaire toestellen,…
 • Glasbraak
 • Het breken van uithang- en reclameborden door storm en hagel
 • Beschadiging van zonnepanelen
 • Inwerking van elektriciteit

 

Enkele uitbreidingen:

 • Kosten voor redding, opruiming, afbraak, bewaring en opslag van geredde goederen
 • Kosten verbonden aan de dekking schade door water en minerale olie
 • Kosten verbonden aan de dekking inwerking van elektriciteit
 • Kosten verbonden aan de dekking glasbreuk
 • Kosten voor voorlopige logies, heraanleg van de tuin
 • Expertisekosten, gebruiksderving van onroerend goed
 • Verhaal van de huurders of bewoners
 • Verhaal van derden
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Gestald voertuig

 

Diefstal:

Met de verzekering ‘diefstal’ verzekert u zich tegen de verdwijning en beschadiging van de inhoud die in uw gebouw opgeslagen wordt. De vergoeding wordt berekend tot beloop van een percentage van de verzekerde waarde die wij bepalen in onderling overleg.


Enkele basiswaarborgen:

 • Verdwijning en beschadiging van de inhoud in het gebouw door diefstal of poging tot diefstal
 • Schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud gepleegd bij een diefstal of poging tot diefstal
 • Diefstal van waarden
 • Dekking voor ontvangen valse bankbiljetten
 • Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning worden gebruikt