Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de titularissen van vrije beroepen in de uitoefening van hun beroep, alsook de aansprakelijkheid van personen of vennootschappen met als hoofdactiviteit een dienstverlening.

Wat zijn de voordelen van deze Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 • Een gepersonaliseerde studie van het risico
 • Aansprakelijkheidskosten worden ten laste genomen binnen de voorwaarden van polis
 • Een dekking aangepast aan uw beroep
 • Duidelijk opgestelde algemene en bijzondere voorwaarden
 • Een dekking die wordt doorgegeven aan uw erfgenamen en rechtverkrijgenden

Doelgroep

De titularissen van vrije beroepen en de intellectuele dienstverleners:

 • Medisch en Paramedisch: arts, tandarts, kinesitherapeut, verpleger, dierenarts
 • Onderwijs: leraar, toezichter, opvoeder
 • Boekhouding en Fiscaliteit: bedrijfsrevisor, belastingconsulent, accountant, ...
 • Vastgoed: vastgoedmakelaar, syndicus van een gebouw en raad van beheer, landmeter ...
 • Juridisch: advocaat, magistraat
 • Informatica: informaticus
 • Toerisme: reisbureau
 • Varia: vertaler-tolk, expert, bedrijfsleider, coördinator
 • Consultant: Marketing, human ressources, beheer en organisatie
 • Beheerders van vennootschappen

Basisdekkingen:

 • Zij dekken uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden, met inbegrip van uw klanten, en voortvloeiend uit aansprakelijkheid verwekkende feiten die zich hebben voorgedaan in de uitoefening van uw beroepsactiviteit.
  • De volgende aansprakelijkheid verwekkende feiten geven aanleiding tot dekking:
   • Een vergissing, verzuim of nalatigheid, in feite of in rechte begaan, tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteit.
   • Het verlies, de beschadiging of het verdwijnen, ongeacht de oorzaak ervan, van stukken of documenten (met uitzondering van alle roerende waarden) al dan niet toevertrouwd, die behoren tot derden en waarvan u houder bent.
     
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid:
  • Dekking voor de kosten van de strafrechtelijke verdediging.