Bedrijfsschade

Een schadegeval binnen uw brandpolis, kan zeer grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. De brandverzekering vergoedt de materiële schade maar hoe gaat u de daling van uw bedrijfsresultaat opvangen door het stilleggen van uw activiteiten en/of de kosten voor het opnieuw opstarten? Of hoe gaat u uw vaste kosten, lonen en andere financiële verbintenissen blijven betalen? Meestal duurt het tot vele maanden na de bedrijfsschade vooraleer u weer volledig operationeel bent.

Dankzij de verzekering Bedrijfsschade kan u rekenen op financiële inkomsten tijdens de periode waarin uw activiteit stilvalt of vertraagd wordt door een schadegeval dat gedekt is binnen de dekking brand. Tijdens de periode van wederopbouw en heropstarten moet uw onderneming haar financiële verbintenissen kunnen blijven nakomen en haar vaste kosten kunnen blijven betalen. En dit terwijl uw omzet gedaald is en het niet vanzelfsprekend is uw klanten tevreden te blijven stellen.

Wist u trouwens dat 60% van de bedrijven die getroffen werden door een zware brand, binnen de vier jaar failliet gaan? Een dekking ‘bedrijfsschade is dus zeker niet overbodig!

Heeft u wel eens nagedacht over de onrechtstreekse gevolgen van een bedrijfsschade?

 • Op commercieel vlak: Verlies van klanten en leveranciers, kwaliteitsverlies van producten, verlies van specifieke vergunningen.
  Gevolg: Uw verkoopcijfer dat daalt…
 • Op financieel vlak: Vaste kosten blijven terwijl uw omzet daalt.
  Gevolg: Bedrijfsresultaat vermindert terwijl de sociale lasten behouden blijven.
 • Op sociaal vlak: Geen technische werkloosheid voor bedienden.
  Gevolg: Verlies geschoold en ervaren personeel, ontslagvergoedingen,…

 

Waaruit bestaat mijn vergoeding bedrijfsschade?

 • De vaste kosten en het bedrijfsresultaat in functie van de daling van de omzet.
 • De extra kosten die de bedrijfsleider maakt mits toestemming van de verzekeraar of de expert om de omzet veilig te stellen (vb. tijdelijke opslagplaats).