Hospitalisatieverzekering

Wist u dat:

 • Elk jaar één op de zeven Belgen in het ziekenhuis wordt opgenomen?
 • Supplementen op erelonen en medisch materiaal steeds duurder en duurder worden?
 • Onze levensverwachtingen elk jaar stijgen?
 • De prijzen die ziekenhuizen aanrekenen enorm verschillen? Voor eenzelfde ingreep vraagt het duurste ziekenhuis het vijfvoudige van het goedkoopste!
 • Ruim twintig procent van de factuur wordt niet langer betaald door uw bijdragen aan het ziekenfonds
   

Een hospitalisatie verzekering is daarom een absolute must!

Iedereen wordt ooit opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij uw hospitalisatie verzekering hoeft u zich niet druk te maken over de financiële gevolgen. Uw genezing staat centraal. Uw hospitalisatie verzekering betaalt uw gemaakte medische kosten terug; tijdens de opname, maar ook bij de voor- en nabehandeling (1 maand voor tot en met 3 maanden na de hospitalisatie). Bovendien worden de behandelingskosten van een zware ziekte het hele jaar door terugbetaald, zelfs zonder ziekenhuisopname. De terugbetaling gebeurt, in tegenstelling tot andere verzekeraars en de ziekenfondsen, onbeperkt en zonder kostenplafond.
 

Enkele belangrijke voordelen:

 • Financiële zorgeloosheid: Gegarandeerde terugbetaling van gemaakte medische kosten in geval van een ziekenhuisopname, inclusief dag-opnames.
 • Levenslange verzekering: Een contract van onbepaalde duur waarbij het tarief en de voorwaarden behouden blijven.
 • Geen administratieve rompslomp en geen eigen kosten: Uw verzekeraar betaalt rechtstreeks aan het ziekenhuis. Zo kan u zich ten volle concentreren op uw genezing.
 • Uitstekende service. Een team van specialisten staat de klant graag met raad en daad bij, zowel online als aan de telefoon. 
 

Hieronder een voorbeeld waaruit het voordeel blijkt van een hospitalisatie verzekering:

 

Hospitalisatie​ ​ ​ ​ ​

Terugbetaald door het ziekenfonds​

Blijft ten laste van de patiënt ​

Vergoed door Hospitalisatie verzekering​

Verblijfskosten ​

106,74 EUR​

120,00 EUR​

120,00 EUR*​

Erelonen​

1383,94 EUR​

1076,01 EUR​

1076,01 EUR​

Geneesmiddelen​

150,95 EUR​

0,00 EUR​

0,00 EUR​

Prothesen​

0 EUR​

2.798,74 EUR​

2.798,74 EUR​

Diverse kosten​

0 EUR​

16,00 EUR​

0,00 EUR​

Voor- en nazorg​ ​ ​

Geneesmiddelen​

316,58 EUR​

43,31 EUR​

43,31 EUR​

Huisarts en specialist​

278,93 EUR​

73,21 EUR​

73,21 EUR​

Kinesitherapie​

396,60 EUR​

235,80 EUR​

235,80 EUR​

Totaal​

2633,74 EUR​

4363,07 EUR​

4347,07 EUR​

 

Totale medische kosten:​

6996,81 EUR​

Terugbetaald door het ziekenfonds:​

2633,74 EUR​

Terugbetaald door Hospitalisatie verzekering:​

4347,07 EUR​

Ten laste van de verzekerde:​

16,00 EUR

 

In dit geval bespaart u dankzij uw hospitalisatie polis bijna 4350 euro!

* Bij een verblijf in een eenpersoonskamer van een duur ziekenhuis (vnl. regio Brussel) blijft 50 % van de ereloonsupplementen ten laste van de verzekerde.