Machinebreuk

Geen enkel toestel is vrij van risico op schade. Een beschadiging aan een machine of een totaal verlies kan grote financiële gevolgen veroorzaken voor uw onderneming.
Net daarom vragen deze toestellen een aangepaste en specifiek afgestemde dekking: de verzekering Machinebreuk. 

Als u een Machinebreukverzekering onderschrijft, verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van de herstelling of vervanging van de beschadigde machines. 
De verzekering machinebreuk kan zowel vaste als mobiele toestellen verzekeren.
De verzekering voor mobiele machines is van toepassing binnen en buiten de gebouwen, evenals tijdens het transport van en naar werven.
Naast een standaard basisdekking voorzien wij nog tal van aanvullende dekkingen om een optimale verzekering op maat te garanderen. Zo kan u ook opteren voor onze “Allrisk” formule voor maximale bescherming.
De verzekering Machinebreuk is een uitstekende aanvulling op uw brandpolis, zodat bij schade de activiteiten probleemloos kunnen verder gezet worden.
Deze verzekering mag dus zeker en vast niet ontbreken in het risicobeheer van uw onderneming.

De polis Machinebreuk dekt o.a. de schade ten gevolge van:

  • De interne oorzaken: bv. een slecht gemonteerd onderdeel van de machine leidt tot schade aan andere onderdelen of het vastlopen van de machine.
  • De menselijke factor: bv. slechte installatie of slechte bevestiging van bouten.
  • Incidenten verbonden aan het gebruik: bv. doorslaan van de machine of ontregeling ten gevolge van trillingen.
  • Gevolgen te wijten aan de elektrische stroom.
  • Externe oorzaken zoals vallen van een voorwerp of indringing van een vreemd lichaam – natuurverschijnselen zoals wind of vorst.