Alle Bouwplaats Risico verzekering

Iedereen is er zich van bewust hoe complex bouwen is en welke risico’s er mee gepaard kunnen gaan. Vooreerst wordt men geconfronteerd met verschillende partijen, daarenboven is bouwen technisch geen eenvoudige zaak. Men dient rekening te houden met vele nieuwe wetten en normen, conceptiemethodes, materialen en verraderlijke en onvoorspelbare weersomstandigheden.
Dit alles maakt dat het niet steeds eenvoudig is om bij schade de precieze oorzaak te achterhalen of de aansprakelijke(n) aan te duiden. Dit kan leiden tot lange juridische procedures met hoogoplopende kosten. Wanneer er reeds schade is tijdens de opbouw en nog vóór de oplevering van het gebouw, wordt de situatie vaak nog moeilijker met vertroebelde relaties tussen de verschillende bouwpartners, een stilliggende werf en bijkomende kosten.

De ABR-verzekering (Alle Bouwplaats Risico verzekering) is een ideale oplossing om deze problemen te voorkomen. Op die manier is men zeker van de schadevergoeding en is er geen discussie over de aansprakelijkheid ervan.

Enkele voordelen van een ABR-verzekering:

 • Een snelle schaderegeling zodat geen geld moet voorgeschoten worden voor de herstelling.
 • Een zekerheid dat eventuele schade zal worden vergoed. (ook bij faling van de aannemer)
 • Geen extra kosten en tijdverlies door het verplicht volgen van jarenlange procedures of  expertises.
 • Geen jarenlange discussies met bouwpartners over aansprakelijkheidsverdeling.

 

Voor wie?

 • De hoofdaannemer
 • De architecten en ingenieurs
 • De bouwheer of bouwpromotor

 

Wat is verzekerd?

 1. Bouwwerken
 • Woningen, appartements- en kantoorgebouwen, commerciële gebouwen, scholen, ziekenhuizen, sport- en feestzalen, ondergrondse leidingen, bruggen, viaducten, enz.
 • De materialen en bouwelementen die in het bouwproject gebruikt worden, zijn eveneens gedekt en dit vanaf het moment dat ze zich op de bouwplaats bevinden.
 1. Belangrijke installaties en technische uitrustingen

Centrale verwarming, personen- en goederenliften, sanitaire installaties en technische uitrustingen zoals rolbruggen, transformatoren, waterturbines enz.

 1. Tijdelijke installaties en materiaal op de bouwplaats
 • Stellingen, stutten, bekistingen, brugbogen, bouwkeet, woonwagens, bureaus, werkplaatsen, loodsen, opslagplaatsen, hulpbruggen, voorlopige keerdammen enz.
 • Materiaal, bouwmachines of werktuigen die op de bouwplaats gebruikt worden.
 • Energieopwekkende installaties, cementsilo’s, betoncentrales, waterreservoirs, graafmachines, kranen, grondwerkmachines, heimachines, zagen, plooimachines enz.

 

Wat is allemaal gedekt?

 • De financiële vergoeding van de materiële schade aan de verzekerde eigendommen en goederen, ongeacht de oorzaak (diefstal, brand, schade door weersomstandigheden, …), zelfs ook de fouten van de verzekerden worden vergoed.
 • De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden, wanneer naburige gebouwen schade oplopen door verkeerd uitgevoerde werken.
 • Burenhinder, waarmee eventuele schade aan naburige gebouwen bedoeld wordt, die voortkomt uit de werkzaamheden, zelfs al zijn die correct uitgevoerd.

 

Meest voorkomende schades?

 • Bij hevig stormweer valt een topgevel om. Naast de topgevel zijn er ook enkele opgaande wanden beschadigd.
 • ’s Nachts worden de nog niet geplaatste keukentoestellen van de werf gestolen.
 • Door een bronbemaling is ook het waterniveau onder de naburige woning verlaagd, waardoor deze woning gaat zetten en hierdoor barsten vertoond.
 • Kort na de ingebruikname stelt men vochtschade vast in de ruimte onder de badkamer. Het water blijkt afkomstig van een gebrekkige afwerking van de waterdichtheid van de douchecabine.