Objectieve Aansprakelijkheid

In een hotelletje breekt er midden in de nacht een brand uit en lopen verschillende personen zware brandwonden op. De uitbater wordt automatisch ‘objectief’ aansprakelijk gesteld. Dit betekent dat de slachtoffers geen fout van de uitbater moeten bewijzen om vergoed te worden.

De verzekering “Objectieve Aansprakelijkheid” is wettelijk verplicht voor alle uitbaters van plaatsen die publiek toegankelijk zijn. Ze vergoedt, zonder dat de fout van de uitbater bewezen moet worden, de schade van derden die zich op deze plaats bevinden als gevolg van een brand of een ontploffing.

Wat zijn publiek toegankelijke plaatsen:

  • Restaurants & café’s
  • Musea, cultureel centra, …
  • Ziekenhuizen & rusthuizen
  • Bibliotheken
  • Pretparken
  • Sportzalen

Verplicht:
Net zoals een arbeidsongevallenverzekering verplicht is, dient u deze polis verplicht te onderschrijven indien u onder de toepassingsvoorwaarden valt. Indien u dit niet doet, loopt u het risico, bovenop de eventuele vergoedingen die u verschuldigd bent bij een mogelijk schadegeval, een boete te moeten betalen of uw handelszaak definitief te moeten sluiten.