Uw Autoverzekering

Parkeer uw autoverzekering bij ons, u bent aan het juiste adres!

Van het moment dat u zich in het verkeer begeeft met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, moto, brom- of snorfiets, vrachtwagen, … dan bent u wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.
De contractuele bepalingen  omtrent de aansprakelijkheidsdekking zijn bij wet bepaald en bijgevolg overal dezelfde. Dit impliceert echter niet dat de bijkomende waarborgen en voordelen overal gelijkaardig zijn. Als specialist in verzekeringen leggen wij graag de nadruk op verschillende voordelen zoals een behoud van Bonus Malus graad bij ongeval in fout, gratis bijstand na ongeval, derde betaler systeem na ongeval,… Laat u met andere woorden niet leiden door een goedkopere premie maar sta ons toe om in een gesprek de bijkomende voordelen van onze producten en onze eigen schadedienst aan te tonen.


De verschillende waarborgen:

1.    Verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA) 
Deze waarborg vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade van de tegenpartij. Dit kunnen zowel andere bestuurders als inzittenden, voetgangers of fietsers zijn.

2.    Kleine of mini Omnium 
Dankzij deze waarborg wordt de schade aan uw voertuig vergoed ten gevolge van één van volgende waarborgen:

•    Brand: deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.
•    Diefstal: U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
•    Glasbreuk: deze waarborg dekt U tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
•    Natuurkrachten: deze waarborg voorziet een vergoeding voor schade aan de wagen n.a.v. natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.).
•    Aanrijding met dieren: schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg.

3.    Full Omnium
Een full omnium vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van een ongeval in fout of bij vluchtmisdrijf, brand, diefstal, glasbraak, natuurevenementen of vandalisme. Daarnaast kunnen wij er ook naar streven dat u geen vrijstelling dient te betalen bij een ongeval in fout en dat bij een totaal verlies gedurende de eerste jaren van uw contract, u de totale nieuwwaarde van uw voertuig krijgt uitgekeerd.
 
4.    Waarborgenuitbreidingen:

•    Rechtsbijstand
•    Bestuurdersverzekering: Als u als bestuurder in fout bent, beschermt uw BA-verzekering wel de inzittenden maar niet uzelf. U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, …
•    Bijstand bij ongeval of pech
•    Vervoerde goederen